Евангелско четиво RSS feed for this section
1vsel_sabor

7 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ.ОТЦИ ОТ 1ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Това като каза Иисус, дигна очи към небето и рече: Отче! дойде часът:прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и […]

Comments Off on 7 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ.ОТЦИ ОТ 1ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР Continue Reading →
healblind

6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА- НА СЛЕПИЯ

И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова. […]

Comments Off on 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА- НА СЛЕПИЯ Continue Reading →
Samaritan_Woman_CatViaLatina

5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА НА САМАРЯНКАТА

И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.  Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: дай Ми да пия. Защото учениците […]

Comments Off on 5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА НА САМАРЯНКАТА Continue Reading →
vitezda

4НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА НА РАЗСЛАБЕНИЯ

Подир това имаше иудейски празник, и възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и […]

Comments Off on 4НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА НА РАЗСЛАБЕНИЯ Continue Reading →
Zhenite_mironosci

3 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ. МИРОНОСИЦИ

Дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И като узна от стотника, даде тялото Иосифу. А Йосиф, като купи плащаница, сне Го, […]

Comments Off on 3 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ. МИРОНОСИЦИ Continue Reading →
TOMINA-NEDELJQ

2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – ТОМИНА

А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – ТОМИНА Continue Reading →
tseluvkata_na_juda_ohrid_1295

ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ИУДА ИСКАРИОТ

Тук ще разгледаме разказите на св. евангелисти Матей, Марк , Лука и Йоан за деянията на Иуда по време на проповедническата дейност на Спасителя, и най-вече за намерението му да предаде своя Учител, самото предателство и неговия печален край. При изброяване на Дванадесетте апостоли първите трима евангелисти пишат:   “И Иуда Искариот, който щеше да Го […]

Comments Off on ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ИУДА ИСКАРИОТ Continue Reading →
vhod-gospoden-yerusalim-g (1)

НЕДЕЛНО ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЯ ВАЙА – ВРЪБНИЦА

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се […]

Comments Off on НЕДЕЛНО ЕВАНГЕЛИЕ В НЕДЕЛЯ ВАЙА – ВРЪБНИЦА Continue Reading →
brachnijat_pir

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧАТА ЗА ЦАРСКАТА СВАТБА (Мат.22:1-14) 1. Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше: 2. царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си 3. и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; а те не искаха да дойдат. 4. Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето, […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧАТА ЗА  ЗЛИТЕ ЛОЗАРИ (Мат. 21:33-46) 33. Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си. 34. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. 35. А лозарите, като уловиха […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →