СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

Закърмили го ангели със огън
ilia1 и като ангел без порок е бил,
със любовта на серафим към Бога

 към вярата призвал е Израил.

По негова молитва са били
за дъжд заключени и небесата,
река Йордан с кожуха раздилил,
със тяло Господ взел го от земята.

Подир столетия свети Илия
и на Тавор беседвал със Христа,
като предтеча чакаме го ние
пред Второто Пришествие в света.

Автор: Надежда Любенова
Източник: www.pravmladeji.org

image_pdfimage_print
(Посетен 457 пъти, от които днес: 1)