КАКВО Е НУЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО

  1. Вяра
lono_avraamovo_Dechani

Лоно Авраамово

“Вярата е първото от условията, необходими за оправданието. Тя е началото на спасението на човеците и основа на цялото оправдание.” “А без вяра не е възможно да се угоди Богу” (Евр. 11:6). “Защото по благодат сте спасени чрез вярата” (Еф. 2:8). “А всичко, що не е от вяра, е грях” (Рим. 14:23).

“Оправдаваме се не сами със себе си и не чрез своята мъдрост или разум, или благочестие, или дела, извършвани от святост на сърцето, а чрез вярата, с която Вседържителят Бог от века е оправдал всички.” (Св. Климент Римски).

“Вярата не се състои само в това безусловно да се вярва, че с Божията благодат на вярващия в Христа са опростени греховете заради заслугите Му, но оправдаващата вяра се състои в искреното приемане на всички истини на откровението, както ги преподава и разбира вселенската Църква.

Особено нужно е да се вярва, че има Бог, Милосърден Отец и Върховен Съдия на всичко. “Защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят” (Евр. 11:6). Също е необходима вяра в тайнствата на Пресветата Троица и въплъщенията й. “А вечен живот е това, да познават Тебе, Единаго Истиннаго Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа” (Иоан 17:3). “Защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим” (Деян. 4:12) (1,4). “Навсякъде нам, възлюбени, ни е нужна вяра.” “Вярата е майка на всички блага и лек за спасение.” “Както змеят не пази нищо и когато самото му тяло разсичат на части, не се защитава много, за да запази главата; така и ти дай всичко – и имот, и тяло, и самата си душа, за да запазиш вярата. Защото вярата е и глава, и корен. Ако я запазиш, дори и да изгубиш всичко, пак ще го придобиеш с по-голяма слава.”( Светител Иоан Златоуст).

“Нито едно дело не може да бъде извършено както трябва без благочестива вяра в Христа. Човешките намерения в разсъжденията за доброто дело не се изпълняват без помощ свише. За извършването на добродетелта трябва да се съединят и човешкото усилие, и помощта, идваща свише, заради вярата.” (Светител Василий Велики).

“Онзи, който, без да има истинска вяра, извършва някои добри дела, той е подобен на човек, който загребва вода и я излива в продънен съсъд.”( Преподобни Иоан Лествичник).

“Общество, състоящо се от хора без вяра в Бога и безсмъртието на душата, е почти като стадо диви зверове, макар и надарени с разум, които винаги са готови да терзаят и изтребват един друг.” Макарий, Митрополит Московски.

“Вярата приближава човека до Бога и го усвоява за Бога. Тя ще представи човека пред Божието лице и ще го постави в последния ден от живота на този свят – в началото на вечния ден – отдясно на Престола Божи за вечно наслаждение в Бога, за вечно съцарствие с Бога” –  Светител Игнатий (Брянчанинов). “Вярата в Христа е живот. Хранещият се с вяра вкусва още по време на земното си странстване вечен живот, определен за праведниците след края на това странстване” – Отечник.

“Онзи, който признава, че има възможност без вяра в Христа да се спаси, се отрича от Христа и може, без да знае, да изпадне в тежкия грях на богохулството” – Светител Игнатий (Брянчанинов).

“Всички добри немощни човешки дела, низхождали в ада, са заменени с едно могъщо добро дело: вярата в Господа наш Иисус Христос.” –  Светител Игнатий (Брянчанинов).

“Бойте се от отстъплението от вярата като от начало на всички злини… онзи, който вярва в Господа, непоклатим е като Сионската планина: пребъдва во веки.” – Преподобни Антоний Велики .

“Само вяра без добри дела не е достатъчна за спасението. На вярващия са необходими за оправдание още и добри дела.” “Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?” (Иак. 2:24).

Автор: Архим. Лазар

Източник: Какво е необходимо да знае  съвременният православен  християнин

image_pdfimage_print
(Посетен 95 пъти, от които днес: 1)