КАКВО Е НУЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО

  1. Делата на вярата

9432014018_n “За спасението е достатъчна само студена и мъртва вяра. Не! Спасява ни само живата, дейната вяра, изразяваща се в нравствено добри дела… Където няма добри дела, там без съмнение няма и истинска християнска вяра и, обратното – където се появява истински християнски живот, там по необходимост се предполага и истинска християнска вяра..”.

“Не мисли, че вярата, ако може да се нарече вяра твоята вяра, изобличавана от делата, ще може да те спаси, защото вярата, в началото оправдала, изисква съзвучни на нея дела, без които е невъзможно да се спасим… Вярата трябва да се проповядва повече с дела, отколкото с думи… Защото с дела, а не с думи трябва да се открива съкровеното.” Преподобни Исидор Пелусиот .

“Господ е казал, че за спасението на онези, които не вярват в Христа, е необходима вяра в Христа; а за спасението на вярващите в Христа е необходим живот по Божиите заповеди. Невярващият в Христа ще погине во веки и който вярва в Христа на думи, но не изпълнява Неговите всесвети заповеди и затова Го отхвърля чрез делата си, ще погине навеки. Иначе казано, за спасението е нужна жива вяра в Христа” Светител Игнатий (Брянчанинов).

“Когато иудеите попитали Господ: “Какво да правим, за да извършваме делата Божии?”, Той им отговорил: “Делото Божие е това – да повярвате в Оногова, Когото Той е пратил” (Иоан 6:28-29). Живата вяра в Христа е дело, и то толкова всеобхватно дело Божие, че чрез него напълно се извършва спасението. Такава вяра се изразява през целия живот, чрез цялото същество на човека: тя обхваща мислите му, сърдечните му чувства, цялата му дейност. Вярващият с такава вяра “има живот вечен” (Иоан 6:47). “А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от тебе Иисуса Христа” (Иоан 17:3). Живата вяра е живот, посветен изцяло на благочестието и умъртвяването на себе си за света. Живата вяра е дар Божи. Този велик дар са изпросвали за себе си от Господа Неговите Свети Апостоли, когато Му казвали: “Усили у нас вярата” (Лука 17:5). Само чрез живата вяра човек може да се отрече от мнимите достойнства на своето паднало естество, да стане ученик и последовател на Господа с разум и дейност, подобаващи на обновеното естество.” Светител Игнатий (Брянчанинов).

“Но само вяра не е достатъчна за спасението, трябва и свято да се живее по заповедите Господни. “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец небесен” – казва Господ (Мат. 7:21). А волята на Отеца Небесен е изразена в заповедите Му.” Светител Теофан Затворник.

“Вярвай и, приемайки благодатните сили за живот и благочестие чрез Светите тайнства, живей по заповедите Божии, под ръководството на богоучредени пастири, в жив съюз със Светата Църква…” Светител Теофан Затворник.

Автор: Архим. Лазар  

Източник: Какво е необходимо да знае  съвременния православен  християнин

image_pdfimage_print
(Посетен 117 пъти, от които днес: 1)